Tản Mạn Giờ Nghỉ Trưa

Thói quen nghe radio của mình vẫn còn đấy, bình yên và tự tại như ngày nào. Hẵng còn nhớ những ngày mới lên Sài Gòn, chưa máy tính, chưa điện thoại. Trong phòng nhỏ chỉ có cái radio bé bé. Nào là tiếng Anh, nào là ca nhạc. Và cả những đêm, tắt đèn mở radio, nghe mượt mà những dòng tâm sự. Thấm thoát cũng phải gần một năm học như thế ấy. Cuộc sống hiện đại, dẫu cho có lấn áp đi những cái bình thường nhỏ nhoi, nhưng đọng đâu đây vẫn là những khúc dịu êm trầm ấm và sâu lắng lòng của thưở nào. Và hôm nay, bất chợt…

(from )

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: