Quyết tâm

Mình phải thật sự quyết tâm. Quyết tâm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, mình thực hiện được những điều mình muốn! Ba nói với cô Xuyến rằng, nếu mình hè về được thì mình sẽ mua dùm thuốc cho cô ấy! Mình phải để cho ba mẹ và mọi người xung quanh biết rằng, khi mình thực sự cố gắng thì không có gì có thể ngăn được mình lại. Cố gắng hết mình tôi nhé! Không được nản một chút nào hết! Thời gian đang đếm dần đến ngày quyết định cuối cùng! Cố lên tôi ơi!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: