Nửa đêm

Đúng là cuối tuần này mình có thêm nhiều việc hơn phải làm. Essays thì mình viết cũng được kha khá rồi nhưng bây giờ nghĩ lại thì mình cảm thấy mình cần phải thay đổi lại 2 bài short essays của MIT. Cảm giác như mình đã lạc đề và không có thể hiện được nhiều vào bản thân mình lắm. Bây giờ thì mình đã outline xong 2 cái bài đó rồi nhưng mình chưa biết viết làm sao cho hay, cho mượt, cho thể hiện hết ý cũng như thể hiện được cái tôi của mình cả. Còn bài essays chính thì mình cũng chưa hoàn thành xong nữa. Ngày mai, à không, hôm nay chứ, là chủ nhật. Mình sẽ ráng suy nghĩ và viết cho hoàn tất 3 bài essays của MIT để đưa mọi người đóng góp ý kiến nữa. Feedback của mọi người rất là quan trọng vì họ chỉ ra những điều mà mình không có nghĩ tới. Đúng là ba ông thuộc gia hơn Gia Cát Lượng. Mình không hẳn là gia cát nhưng ít là mình là nhân vật trung tâm và mình biết mình như thế nào. Tuy nhiên, mình vẫn cần rất nhiều những nhiều xung quanh để mà có thể giúp mình chỉnh sửa essays. Courage – cái điều mà mình nói đến trong cái bài essay chính. Mình phải thật sự sử dụng nó để có thể viết được những bài essays thật hoàn chỉnh và thật đúng ý của mình. Mình phải là người thấy tự tin về essays thì mới thuyết phục được hội đồng tuyển dụng. Obama đã nói rằng, để thành công thì phải viết được những “persuasive essays.” Đúng! Chỉ có persuasion mới thật sự làm nên mọi thứ. Cố gắng lên Đức. Tự tin vào bản thân. Như mẹ nói, mình phải biết mình muốn gì và phải nói ra cho bằng được thì người ta mới hiểu mình và từ đó mới thực sự bị mình thuyết phục. 70% là ở mình quyết định. Nhưng có lẽ bây giờ, mình chiếm 90% rồi. Phải chinh phục được những khó khăn lúc này của mình thì mới chinh phục được những US adcoms “cùi bắp” ấy.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: