Tản mạn

Tản mạn một chút xíu. Hôm nay dọn dẹp nè, làm brownie nè, pha trà uống nè, sửa lại essays nè, rồi đi ăn mì với Kevin ở China Town nè. Yum yum. Bây giờ thì ngồi trong phòng thoáng mát và sạch sẽ, chuẩn bị essays tiếp nè. À, nhân tiện post luôn tấm hình mới chụp hồi chiều. Khá là cute :x

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: