January 8, 2011

Hôm nay phát hiện ra được cách để post bài lên blog thông qua MS Word, mình cảm thấy hứng thú viết blog thế nào ấy. Cảm giác khi mình tận dụng được sự đa năng và sự kết hợp hài hòa của những nguồn tài nguyên khác nhau lại với nhau thật là thích thú. Thích thú đến nỗi mình muốn tìm hiểu và khám phá những đặc điểm và ứng dụng khác nhau của tất cả các chương trình mà mình có và tìm ra những cách sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất và tiện lợi nhất và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Vài dòng ngắn ngủi như vậy thôi. Bây giờ thì mình thử các loại heading xem như thế nào nhé và cả chart và smart art nữa. Ngày mai sẽ thử tiếp các chức năng khác của remote blogging via MS Word.

 

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Quote

Normal

HTML Preformatted

Emphasis

Strong

 

Sample of a smart art

 

Sample of a chart

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: