Mới thi đi toefl về. Làm bài tốt ơi là t…

Mới thi đi toefl về. Làm bài tốt ơi là tốt luôn! :x :x :x
Nhưng mà buồn ghê à :( đội tuyển VN thua rồi :(
Buồn nhưng mà vẫn mua được 4 cái ramekins về làm bánh flan mini :x
Nói chung là vẫn buồn vì VN thua :(

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: