Những con người vui vẻ thì mãi là người …

Những con người vui vẻ thì mãi là người vui vẻ, vui với những điều bình thường, với những điều nhỏ nhỏ và chẳng khi nào muốn buồn cả. Những con người vốn dĩ buồn thì sẽ vấn vương đâu đấy những niềm riêng, muốn vui mà không được, đành lấy nỗi niềm làm niềm vui. Âu cũng là vui.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: