Tối hôm qua đi siêu thị và đi ra ngoài v…

Tối hôm qua đi siêu thị và đi ra ngoài với mẹ. Người ngoài đường đi lại đông quá. Mình chợt thấy mấy con nhỏ, đứa thì ăn mặc lòe loẹt, đứa thì ăn mặc hở hang, quần thì ngắn, áo thì hở vai rồi còn trễ xuống nữa. Nhìn thật là phản cảm. Cơ thể mình chứ đâu phải là thứ rẻ tiền mà phơi ra hết như vậy. Cơ thể mình không phải là thứ cho thiên hạ ngắm không. Ai cũng vậy thôi, phải biết quý trọng thân thể mình. Con gái thì càng phải quý trong và giữ gìn thân thể mình hơn nữa. Chỉ dành cho người con đàn ông của cuộc đời mình thôi. Chứ không thể có cái thói phóng khoáng được. Con trai thì cũng cần phải đứng đắn một chút. Không cần thiết phải trau chuốt nhưng cần thiết phải tươm tất và nhìn được. Vậy mới là một người đàn ông thực thụ.

Tối đó, hai mẹ con nói chuyện đủ điều về con người, cách ứng xử, văn hóa, cả về chuyện ăn mặc. Hiểu thêm về mẹ và những cái nhìn của hai mẹ con về con người, đặc biệt là người con gái.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: