Tối 23

Ngày mai thi Sinh rồi. Mình đọc đi đọc lại cuốn textbook màu mè không biết là bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn chưa thấy đủ nha. Mà thôi. Không đọc nữa. Tối nay online đi lòng vòng chat với mấy bạn vui ơi là vui. Đúng là đôi khi có những người để nói chuyện này nọ cũng vui. Hôm nay máu lửa, không đọc textbook nữa. Online nghe nhạc và chat. Hy vọng mai làm bài tốt. Cố lên tui ơi.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

2 comments

  1. na

    Cố lên anh Đức ơi!

  2. Duc

    Anh làm bài tốt lắm! Yayyy

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: