I will make you proud!

“…Đọc thư con kể chuyện mẹ cũng thấy được sự vất vả và cố gắng của con.mẹ thấy con đã trưởng thành lên nhiều rồi.và cũng thấy thương nhiều hơn mà mẹ chẳng giúp được con cái gì cả vì ở xa quá…”

Ba mẹ ơi. Vào lễ tốt nghiệp kế tiếp, con sẽ hát bài này.

I WILL MAKE YOU PROUD!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

  1. na

    TỰ HÀO.
    CỐ LÊN!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: