Neptune Tết 2010

Hôm nay coi được đoạn quảng cáo trên youtube. uhmm.. trên YOUTUBE. Không phải là trên TV như mọi năm…

Coi xong chợt nhớ đủ: nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ tết, nhớ đường tàu bắc nam, nhớ sân ga, nhớ cảm giác ở sân ga và sân bay, nhớ mùi tết… Nhớ đủ điều…

“Một năm đã qua có biết bao điều phải không….” Giọng Đan Trường ngân lên ở cuối câu hát khiến mình nhói lòng và muốn ứa nước mắt…

“Đoàn viên” :)

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: