Mùa đông đã về

Tháng 1 tới rồi. Mùa đông đã về rồi. Tháng 1 thì chưa thấy gì đâu. Người ta thường hay nói, tháng 3 sẽ là cái tháng dài thê lương và ảm đạm. Mình chưa biết thế nào, đợi đến tháng 3 cho biết cảm giác ấy. Còn bây giờ thì, đông đã về…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

2 comments

  1. na

    cá với em đi, rằng tháng 3 sẽ chẳng dài tí nào đâu :D

  2. Duc Nguyen

    anh cá tháng 3 sẽ dài :P

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: