:(

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/12/3BA16DA7/

thương…

bé Ánh… 6 tuổi… thâm niên 3 năm… ung thư…

bức ảnh bé Yến và người mẹ… hai cặp mắt… có lẽ vô hồn nhưng vẫn mang những hy vọng…

thương…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

2 comments

  1. na

    có những cuộc đời đáng thương như vậy và vẫn sẽ có những cuộc đời khác sống và cống hiến, sống và san sẻ đấy thôi.. :)

  2. Duc Nguyen

    uhm :) cuộc sống cần những tấm lòng, những sự san sẻ và cống hiến :)

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: