Cameroon

Cameroon

Cameroon

Phải công nhận là mình cực kỳ thích giọng của một bạn Cameroonian học chung môn Hóa. Người gì đâu mà nói năng nhỏ nhẹ, giọng thì thật là nồng ấm. Thích thật.

Mà mình có một cái tật rất là ngộ nha. Khi “kết” ai đó là tự nhiên khoái đến cái nơi mà người đó ở nha. Hồi đầu năm gặp một bạn na, người Pháp [đúng là người Pháp nhìn quyến rũ thật] thì càng muốn đi Pháp. Hôm trước nói chuyện với mấy bạn người Thổ Nhĩ Kỳ thì lại muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ. Còn giờ thì thêm Cameroon. Thiệt là bản tánh muốn đi chơi mà :))

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: