Từ vựng

Haha… Mới học thêm được mấy từ chuyên ngành y khoa. Chắc là sẽ dùng thường xuyên mấy từ này đây :)) đúng là phải dùng nhiều thì mới nhớ được. It’s not because you can learn English; it’s because you have to use English.

Hôm bữa xem Fox News thấy một bé được 2400 SAT I. Ngưỡng mộ thật. Quyết tâm è cổ ra học SAT, ACT, và TOEFL :)) mấy điểm hồi trước thi nhìn bê bết quá :( Cố lên nào. Yayyy :D

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: