"NO!"

Just say “No!”

Dare say “No!”

Say “No!”

“No!”

Great :)

Mình chợt nhớ đến quyển sách mà Tuấn đưa cho mình năm lớp 11 trong thời gian học đội tuyển: “Tâm tĩnh lặng” Bây giờ thì nên áp dụng một số điều ghi trong quyển sách đó rồi đấy. Cố lên. Cần có một sự cương quyết và quyết tâm. Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lành mạnh hơn. Thế nhé. :)

Just Say No

Just Say No

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: