Hà Nội

Trưa nay ăn bắp. Chợt nhớ vị ngô Hà Nội. Mình muốn đến Hà Nội quá. Nhớ Hà Nội. Thích Hà Nội. Nhất định sẽ lại quay lại Hà Nội và lại lang thang các quán cóc. Và thưởng thức ngô nữa chứ. Nhớ mùa lạnh năm ấy ở Hà Nội quá…

Ngô

Ngô

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: