October 20, 2009

Tuần này bận kinh khủng. Nào là reports. Nào là projects. Nào là appointments. Nào là soldering work. Nào là laboratory…. Tuần này còn thi giữa kỳ môn Calculus I và Chemitry nữa. Week 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bận lắm. Hiện đang làm chemistry report. Còn 1 đoạn ngắn của phần introduction nữa thôi. Thư giãn một tí với bài nhạc luôn khiến mình cảm thấy xoay vòng “A Seagull’s tale” Nghe tiếng sóng vỗ… Mình thích biển lắm :)

A Seagulls Tale – Various Artists

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: