Entry for January 18, 2009

[Nhân dịp đọc nhiều bài báo trong và ngoài nước]

…Đúng như thầy dạy Địa Lý nói, để làm được Chủ tịch nước hay Thủ tướng cần phải có thần kinh cực kỳ vững vàng; còn không thì cao lắm chỉ được đến Phó Chủ tịch thôi!…

Việt Nam ta có những điểm được lẫn những điểm chưa được.
Điều này thì ai cũng thấy.
Quan trọng là ở sự hiểu biết lẫn cách nhìn nhận.
Có người hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng có người thì không.
Có người nhìn nhận một cách tích cực, nhưng vẫn có người xem xét dưới góc độ tiêu cực.

Vậy cần làm gì?

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

  1. Hèn chi bạn Đức mới luyện thần kinh thép :) 1 entry triết lí =))

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: