26/12/2008: Tất niên cuối. Khúc yêu thương và lễ hội té nước.

Tình hình là không thể post bằng Yahoo! Điều này càng giúp mình khẳng định rằng, quyết định sử dụng WordPress là một điều đúng đắn. Hai năm gắn bó với WordPress mà chẳng thấy lỗi gì cả! Thế mới gọi là công nghệ cao.

Tính post bài về lớp (cả blog mình lẫn blog lớp) nhưng mà chẳng thể nào post được. Đành link post của wordpress vậy! Mọi người thông cảm nhé!

https://nvduc.wordpress.com/2008/12/27/30/

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: