Vật Lý và Đạo Lý

Trong thế giới này, không có một hệ nào cô lập cả! Mọi thứ đều có một sự ràng buộc lẫn nhau theo một cách nhất định nào đó!

Nếu được học những tiết Lý của thầy, thì bạn sẽ có được những cảm nhận giống như tôi sáng hôm nay. Thầy không chỉ truyền cho chúng tôi kiến thức Vậy Lý mà còn dạy bảo chúng tôi những bài học đạo lý. Cũng đúng thôi! Đối với một người thầy, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời dạy học là được thấy những học trò của mình thành đạt trong cuộc sống và quan trọng hơn cả là thành nhân. 20/11 cũng là một dịp, hay một cơn cớ, để thầy trò nhìn lại những chặng đường đã qua: tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng nhiều điều phải nói. Đối với thầy, một ngày không nói lên được điều gì cả nhưng mọi điều được lại được nói lên qua mỗi ngày. Nhớ thầy ngày 20/11 năm nay nhưng 20/11 năm sau, rồi năm sau nữa: còn nhớ chăng?

Tôi còn nhớ những ngày học định luật III Newton…

Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối.

Tuy các định luật Newton không nghiệm đúng trong các hệ quy chiếu phi quán tính, nhưng nếu xét một cách tương đối, ta coi gần đúng hệ quy chiếu gắn với đất là hệ quy chiếu quán tính, thì các định luật này xem như nghiệm đúng.

Và tôi nghĩ…

Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình, thì bạn hãy tôn trọng người khác trước. Nếu bạn không lắng nghe họ thì họ cũng chẳng cần lắng nghe bạn làm gì!

Nếu bạn muốn phê bình người khác thì hãy xem lại mình trước. Nếu bản thân bạn cũng như họ thì bạn chẳng có tư cách nào để phê bình họ!

Cũng hay hay! Lâu lâu tôi chợt nghĩ rằng thế giới này có lẽ là tuân theo những quy luật mà ta có thể mô tả chúng bằng công thức; nhưng cũng có lẽ là không bao giờ chuyện ấy xảy ra.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: