nói "không"

Nhiều khi nói “không” không phải là dễ. Bạn có thấy mình thường nhận lời mời mua một món hàng, nhận lời làm một cái gì đó, nhận lời tham gia một tổ chức, hay cho ai mượng tiền chỉ vì bạn không thể nói “không” không?

Vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn, bạn hãy học nói “không” khi có thể và ĐỪNG CẢM THẤY CÓ LỖI. Chúng ta hạnh phúc ở mức độ mà chúng ta tin là mình kiểm soát được cuộc sống của mình và kiểm soát được cuộc sống của mình thường có nghĩa là nói “không.”

(sưu tầm)

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: